[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
สพฐ. อบรมผู้บริหารระดับสูง-ที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญ ขยายผล “NEW DLTV” โฉมใหม่ !!(16 ส.ค. 2561, 08:25) ใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู (16 ส.ค. 2561, 08:25) แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561(16 ส.ค. 2561, 08:25) คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครถึง 17 ส.ค.2561(16 ส.ค. 2561, 08:25) รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)(16 ส.ค. 2561, 08:25) นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู(16 ส.ค. 2561, 08:25) โยกระดับ10 ศธ.ลอตแรกเข้าครม.เร็วๆนี้(16 ส.ค. 2561, 08:25) "คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู(16 ส.ค. 2561, 08:25) ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู(16 ส.ค. 2561, 08:25) สถานี ก.ค.ศ. (13 ส.ค. 61) ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ(16 ส.ค. 2561, 08:25)
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 117 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
คลังเก็บรูปภาพ
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google
link2

  
ประวัติโรงเรียนมปศ  
 

 

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 (เชียงราย – พะเยา) เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512 โดยเริ่มแรกเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน ทั้งได้ความร่วมมือ ร่วมใจ จากประชาชนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของ นายบรรจง ชูสกุลชาติ และนายธวัช สมสมาน นายอำเภอแม่สาย (ในขณะนั้น) ได้ชักชวนให้ประชาชนบริจาคเงิน จำนวน 53,198 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยทางอำเภอแม่สาย ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง ประมาณ 45 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทหินสยามช่วยปรับปรุงบริเวณให้
ในปีการศึกษา 2513 ทางกรมวิสามัญ (เดิม) ได้แต่งตั้ง นางอุไรวรรณ วรพงษ์ ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และทางโรงเรียนได้เปิดดำเนินการของตนเองโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์” และเริ่มได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา โดยก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 และบ้านพักครู
ในปีการศึกษา 2514 โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คม.ช.) รุ่นที่ 8 โดยได้รับความช่วยเหลือจาก กรมสามัญศึกษา และในปีนี้ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ และบ้านพักครูเพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งยุบโรงเรียนแม่สาย (ประถมปลาย) สังกัดกองการประถมศึกษา มารวมเข้ากับโรงเรียน โดยโอนอัตรากำลังครู – อาจารย์ นักเรียน ภารโรง และอาคารสถานที่ทั้งหมดเป็นของโรงเรียน ทำให้มีอาคาร เรียน จำนวนครู – อาจารย์เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลายที่ยังเหลืออยู่นั้น ได้ใช้ชื่อโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์ และหมดไป ในปีการศึกษา 2518
ปีการศึกษา 2519 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีจำนวนห้องเรียน 15 ห้อง โดยจัดแบบ 654 มีครู – อาจารย์ 37 คน แต่ปฏิบัติงานจริง 34 คน ช่วยราชการที่อื่น 3 คน มีนักการภารโรง 5 คน นักเรียน 509 คน มีเนื้อที่รวม 2 แห่ง ประมาณ 80 ไร่ มีอาคารเรียนแบบ 212.004,003 อย่างละ 1 หลัง อาคารโรงฝึก งานอุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศิลป์ อย่างละ 1 หลัง บ้านพักครู 12 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง ห้องนำ ห้องส้วม 4 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง คือ โรงอาหาร กับอาคารเกษตรกรรม
ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัล ในฐานะที่เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ในเขตการศึกษา 8
ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย